08. april 2020, 00:18

Javni razpis LPŠ v RS v letu 2017

Javni razpis LPŠ v RS v letu 2017


Objavljen je Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2017.

Rok za prejem ponudb je 13. 02. 2017 do 10:00.

Vse informacije o javnem razpisu LPŠ 2017 so objavljene na spodnji spletni povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.Avtor: Jernej Peterlin
Povezava: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1509