17. februar 2020, 05:50
PRIKAZ PODATKOV O PRIREDITVIPostanite sam svoj mehanik hrbta te�ajDATUM:
Od 16. oktober 2019 ob 00:00
Do 16. oktober 2019 ob 00:00
OPIS:
POSTANITE SAM SVOJ MEHANIK HRBTA (DELAVNICA) Skrivnosti zdrave hrbtenice, ki vam jih zdravnik ni povedal (dr. Stuart McGill) Prakti�na delavnica na osnovi ene najbolj prodornih knjig, ki vam zaupa skrivnosti, kako sami postati najboljši in najbolj u�inkovit mehanik lastnega hrbta! Knjiga enega najbolj priznanih strokovnjakov za hrbtenico na svetu – dr. Stuarta McGilla! Knjigo Postani sam svoj mehanik hrbta je avtor oblikoval za vse, ki jim bole�ine v hrbtenici prepre�ujejo normalno življenje brez bole�in. Knjiga je rezultat ve� desetletnega znanstvenega raziskovanja �loveške hrbtenice in vzrokov bole�in, dela s pacienti ter rehabilitacij bole�in v hrbtenici. Osnovana je na trdnih znanstvenih dognanjih, ki so podkrepljeni z rezultati iz klini�ne prakse, tj. iz avtorjeve klinike. Njegov namen je, da se ljudje nau�ijo razumeti svojo bole�ino in odkriti vzroke svojih bole�in – dejstvo namre� je, da lajšanje simptomov ni dolgoro�na rešitev. Da bo razumevanje problematike in rešitev iz knjige hitrejše, lažje, smo organizirali delavnico z bogatim prakti�nim delom, s prakti�nimi prikazi, vajami, nasveti, usmeritvami, kjer boste: izvedeli skrivnosti zdrave hrbtenice, ki vam jih zdravnik ni povedal, razumeli in znali odpraviti svoje bole�ine/bole�ine svojih strank, usvojili znanje, kako oblikovati program vaj in gibanja �ez dan, da ne dražite bole�ine in telo dvignete na najvišjo raven telesnega in psihi�nega zdravja. Za ve� informacij nas kontaktirajte na brezpla�no telefonsko številko: 080 13 03.
E-POŠTA:
akademija@bodifit.net
SPLETNI NASLOV (URL):
bodifit-akademija.si/postanite-sam-svoj-mehanik-hrbta/
Dodaj v Moj športni dnevnik Prijavi napako