21. februar 2020, 03:25
PRIKAZ PODATKOV O PRIREDITVIOsnovni te�aj nordijske hoje GibitDATUM:
Od 15. februar 2020 ob 00:00

OPIS:
Za�nemo z krajšim teoreti�nim uvodm (pozitivne lastnosti NH in oprema), nato sled prikaz in izvajanje vaj za razgibavanje, krepitev in ravnotežje, u�enje osnovne tehnike – klasi�ni korak in u�enje ostalih tehnike: dvo- in trokorak s soro�nim odrivom. V zadnjem delu te�aja prikažemo tekaški korak in hoja po bregu navzdol, nato pa opravimo snemanje in video analiza. Zaklju�imo s krajšim pohodom in razteznimi vajami z uporabo palic.
E-POŠTA:
info@gibit.si
SPLETNI NASLOV (URL):
www.gibit.si
Dodaj v Moj športni dnevnik Prijavi napako