05. april 2020, 00:54
PRIKAZ PODATKOV O PRIREDITVIPot ob žici (celoletna akcija)DATUM:
Od 01. januar 2020 ob 00:00
Do 31. december 2020 ob 00:00
OPIS:
Za�etek poti je prepuš�en individualni odlo�itvi, kakor je odlo�itev posameznika tudi, kolikšen del poti bo prehodil. Vsaka kontrolna to�ka je namenjena zbiranju žigov, za celotno prehojeno pot pa udeleženci prejmejo posebna priznanja. Za prehojeno pot prejmete naslednja priznanja: za enkratno prehojeno pot bronasto kolajno; za petkratno prehojeno pot srebrno kolajno; za desetkratno prehojeno pot zlato kolajno. Pot lahko prehodite na enkrat ali ve�krat v ve� etapah. Kje boste za�eli ni dolo�eno. Pri�nete lahko tam, kjer vam najbolj ustreza. Vaša naloga je, da zberete vseh osem kontrolnih žigov in zloženko oddate na naslov Timinga Ljubljana.
E-POŠTA:
info@timingljubljana.si
SPLETNI NASLOV (URL):
www.pohod.si/PotObZici.aspx
Dodaj v Moj športni dnevnik Prijavi napako